Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม


ช่องทางการติดต่อ

แจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยสินค้าทางทะเลและขนส่ง

โทรศัพท์: 0 2679 6165         
โทรสาร:   0 2679 6212

(เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการของบริษัทฯ)

เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนประกันภัยสินค้าทางทะเลและขนส่ง

เจ้าหน้าที่ +66 (0) 2679 6165 เบอร์ต่อ  09-4480-5348
โทรศัพท์มือถือ
สินค้านำเข้า      6306, 6325  
สินค้าส่งออก               6312, 6311  
สินค้าขนส่งภายในประเทศ 6313, 6322  
     

เอกสารทั้งหมดเพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ควรเป็นเอกสารตัวจริงซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ทั้ง
a), b), และ C)

 

a) เอกสารนำสินค้าเข้า

 • 1.กรมธรรม์ประกันภัยสินค้า               
 • 2.ใบกำกับสินค้า                                  
 • 3.ใบแสดงน้ำหนักและบรรจุภัณฑ์     
 • 4.ใบตราส่งสินค้าทางทะเล
  • 4.1 ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ       
  • 4.2 ใบขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก
  • 4.3 ใบขนส่งทางบกโดยรถไฟ                     

b) หนังสือที่แจ้งความเสียหายโดยเจ้าของสินค้าเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม

 • 5.หนังสือแจ้งความเสียหายไปยังผู้ขนส่ง                 
 • 6.หนังสือเรียกร้องต่อผู้รับประกันภัย                                   

c) เอกสารสำคัญอื่นๆ ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความเสียหายต่อสินค้า

 • 7.ใบสำรวจสินค้า (เสียหาย)               
 • 8.เอกสารการตรวจสอบคุณภาพสินค้า                                     
 • 9.เอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ เช่น รูปถ่ายตู้สินค้า/สินค้าที่เสียหาย ฯลฯ
  ใบรายงานสำรวจความเสียหาย หรือเอกสารอื่นๆที่แสดงจำนวนความเสียหาย 
      
หมายเหตุ: เจ้าของสินค้าหรือผู้เอาประกันภัยจัดส่งเอกสาร a) และ b) และ/หรือ c) ให้แก่ผู้รับ (Marine Cargo Insurer) เพื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป  

 

ระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
 

ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน นับจากได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ภายใน 15 วันทำการ
 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล