Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

Our Network Garage

1.รายชื่อ อู่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (Garage Bangkok)  

2.รายชื่อ อู่พื้นที่ต่างจังหวัด (Garage Upcountry)

3.รายชื่อ อู่กรณีพิเศษสำหรับซ่อมรถยุโรป(Garage Europe Car)
 
4.รายชื่อ อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ พื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัด (Motorcycle (All)
  
5.รายชื่อ ร้านกระจกรถยนต์ พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล(Windshield Bangkok)
  
6.รายชื่อ ร้านกระจกรถยนต์พื้นที่ต่างจังหวัด(Windshield Upcountry)
 
7.รายชื่ออู่ซ่อมรถบรรทุก (Truck) 
  
8.รายชื่ออู่ซ่อมรถบรรทุก ( Bus_BKK&Upcontry) 
 
Our Network Dealer

รายชื่อศูนย์ TOYOTA บริการซ่อมสีและตัวถังเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล(TOYOTA Bangkok)

รายชื่อศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง TOYOTA
 
รายชื่อ ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (HONDA)

รายชื่อ ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง HONDA

รายชื่อศูนย์บริการสีและตัวถัง OTHER DEALER (BKK)

รายชื่อ ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน พื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ( NISSAN BP Shop )

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2679 6165
โทรสาร: +66 (0) 2679 6209

 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล