Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

การประกันภัยทรัพย์สิน

เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอน ท่านสามารถคุ้มครองทรัพย์สินของท่านจากความเสี่ยงต่างๆเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ 1:

คุ้มครองครอบคลุมไปยังทรัพย์สิน อาทิเช่น ตัวอาคาร เครื่องจักร สินค้าและเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ

คุณสมบัติที่ 2:
คุ้มครองความเสี่ยงภัยแก่ความเสียหายของทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจ

คุณสมบัติที่ 3:
เรามีตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าสามารถกำหนดและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธุรกิจ อาทิเช่น ประกันภัยความรับผิด ประกันภัยโจรกรรม
ประกันภัยเครื่องจักร และอื่นๆอีกมากมาย


คุณสมบัติที่ 4:
เรามีบริการสำรวจความเสี่ยงภัย ทั้งการประเมินความเสี่ยงโดยรวม การป้องกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และรวมถึงความปลอดภัยของพนักงาน และความเสี่ยงภัยอื่นๆอีกมากมาย


"ประกันอัคคีภัยที่ดูแลธุรกิจของคุณอย่างครอบคลุม"


ความเสียหายต่อทรัพย์สิน​:
เมื่อทรัพย์สินที่ทำประกันภัย เช่น ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้า ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด หรือสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้มีการยกเว้นในกรรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รับค่าชดเชยและค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย

การหยุดชะงักทางธุรกิจ (ไม่บังคับ):
เราชดเชยความเสียหายทางธุรกิจอันเกิดจากผลของความเสียหายของทรัพย์สินที่ทำประกันตามที่กล่าวมาในขึ้นต้น

ส่วนขยายพิเศษ (ไม่บังคับ):
กรรมธรรม์นี้สามารถขยายความคุ้มครองตามความต้องการของลูกค้า เช่น ความรับผิดต่อกฏหมายอันเนื่องมากจากความเสียหายทางกายภาพต่อบุคคุลที่สาม รวมถึงการชำรุดของเครื่องจักร การเงิน การโจรกรรม และการระเบิดของหม้อน้ำ

ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน:
ลูกค้าสามารถขยายความุ้มครองโดยเลือกจากตัวเลือก ดังนี้

- ประกันภัยเงิน
- ประกันภัยชั้นกระจก
- ประกันภัยเครื่องจักร (อุบัติเหตุทางไฟฟ้าและเครื่องกล)
ประกันภัยหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดัน
- ประกันภัยป้ายนีออน
- ประกันภัยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

Property Insurance Brochure (Industrail All Risk)

Financial Impact Analysis Brochure

  

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล