Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ประกันมิตซุยฯ ร่วมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เข้าร่วมงาน “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายใต้ชื่องาน “ปีใหม่เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” Save Thai Safe Trip โดยภายในงานบริษัทฯ ได้มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กจำนวน 201 ใบ ให้แก่ โรงเรียนท่าเกวียน จังหวัดฉะเชิงเทรา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปรณรงค์และเสริมสร้างจำนวนเด็กเล็กให้สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียนต่อไป


นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล