Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ประกันภัย มิตซุยฯ ส่งมอบหมวกนิรภัยให้แก่โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน

ประกันภัย มิตซุยฯ ส่งมอบหมวกนิรภัยให้แก่โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน
 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย โดย นางสาวกาญจณ์กิตติ์ พัฒนสุทธิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร เป็นตัวแทน ส่งมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กจำนวน 50 ใบ ให้กับ โรงเรียนกุศลศึกษา ในเขตพื้นที่ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อสานต่อโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางท้องถนน และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน โดยพิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน
 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว