Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ครบรอบ 10 ปี “ประกันมิตซุยฯ มอบทุนวิจัย” เพื่อคิดค้นนวัตกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในสังคมไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 คุณ โยชิฮิโตะ โนมูระ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น และกลุ่มผู้บริหารบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย จัดงานครบรอบ 10 ปี ในการสนับสนุนมอบทุนแก่นักวิจัยไทย เพื่อใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายใต้ชื่อโครงการ “ความปลอดภัยบนท้องถนน” ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยในปีที่ผ่านมา และมีการมอบทุนวิจัยให้กับงานวิจัยอีก 4 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท ณ โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ
 
โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับมอบทุนประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้
1.       การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่และการปฏิบัติตามกฎจราจรของรถจักรยานยนต์ในบริเวณทางข้าม โดย ดร. วศิน เกียรติโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.       การประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการความเต็มใจในการเพิ่มความเร็วและการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับรถของผู้ขับขี่รถยนต์วัยรุ่นเพื่อการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดย ดร. ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.       ผลกระทบของแขวงทางหลวงที่มีต่อความถี่ของอุบัติเหตุและการเสียชีวิต: ด้วยการวิเคราะห์หลายระดับ โดย คุณธนพงษ์ จำปาหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4.       การประเมินความปลอดภัยทางถนนและการให้คะแนนด้วยวิธี iRAP Star Ratings สาหรับโรงเรียนที่มีความเสี่ยงสูงในกรุงเทพมหานคร โดย ดร. เกษม ชูจารุกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สำหรับในประเทศไทย  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ในการดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อโครงงานวิจัยด้าน“ความปลอดภัยบนท้องถนน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มาจนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทฯได้มอบทุนวิจัยไปแล้วกว่า 44 โครงการ เป็นเงินจำนวนมากกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งหลังจากงานมอบทุนแล้ว นักวิจัยจะเริ่มทำการวิจัยและจะนำผลงานการวิจัยมานำเสนอต่อสาธารณะชน โดยหวังว่าจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุในสังคมไทยได้อีกทางหนึ่ง
 
นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล