Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ประกันมิตซุยมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

 

ประกันมิตซุยมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
 
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เข้าร่วม “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2562” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในงาน บริษัทฯ โดย นางสาวพรรัตน์ หาญประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กจำนวน 100 ใบ ให้แก่ ครูบังอร ตงสาลี หัวหน้าศูนย์ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา ตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน – ชุมชนบ้านคูคตพัฒนาเขตมีนบุรี เพื่อนำไปแจกจ่าย ควบคู่กับการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในชุมชนต่อไปนโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล