Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

“ประกันมิตซุยฯ มอบทุนวิจัย” เพื่อคิดค้นนวัตกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในสังคมไทยปีที่ 15

       เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มูลนิธิ มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น และกลุ่มผู้บริหารบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ได้จัดงานมอบทุนวิจัยแก่นักวิจัยไทย จำนวน 4 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 5 แสนบาท เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทยประจำปี 2566 โดยในงานมีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยในปีที่ผ่านมาและส่งมอบทุนวิจัยให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนในปีนี้ โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Ambassador I ชั้น 8 โรงแรมแอสคอทท์ เอ็มบาสซี่ สาทร บางกอก
โดย บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ในการดำเนินการคัดเลือก และเสนอชื่อโครงงานวิจัยด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งจากการดำเนินโครงการความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปี มูลนิธิมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนโครงการวิจัยแล้ว จำนวน 64 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมมากกว่า 8.7 ล้านบาท เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยจะมีส่วนช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุในประเทศต่อไป
 
โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับมอบทุนประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้
1. โปรแกรมประสิทธิภาพการสำหรับความรอบรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับนักปั่นชาวต่างประเทศในพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทย โดย ดร. ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
2. การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา โดย ดร. พิชญา สุรพลชัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดพลาดและไม่ผิดพลาดของผู้ขับขี่ และความรุนแรงของการบาดเจ็บของผู้ขับรถจักรยานยนต์โดย ดร. จำเริญ เส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกือบเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์วัยรุ่นและผู้สูงอายุ โดย คุณณัฎฐาภรณ์ หาญทนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล