Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

“ประกันมิตซุยฯ มอบทุนวิจัย” เพื่อคิดค้นนวัตกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในสังคมไทยปีที่ 14

“ประกันมิตซุยฯ มอบทุนวิจัย” เพื่อคิดค้นนวัตกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในสังคมไทยปีที่ 14
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิ มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น และกลุ่มผู้บริหารบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ได้จัดงานมอบทุนวิจัยแก่นักวิจัยไทย จำนวน 4 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 585,000 บาท เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทยประจำปี 2565 โดยในงานมีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยและส่งมอบทุนวิจัยให้กับนักวิจัยไทยที่ได้รับทุนในปีนี้ โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
จากการดำเนินโครงการความปลอดภัยบนท้องถนนมาเป็นเวลา 14 ปีอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนโครงการวิจัยแล้ว จำนวน 60 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมมากกว่า 8.7 ล้านบาท สำหรับในประเทศไทย  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ในการดำเนินการคัดเลือก และเสนอชื่อโครงงานวิจัยด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมุ่งหวังให้ผลงานวิจัย จะนำมาซึ่งองค์ความรู้ที่มีส่วนช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุในประเทศต่อไป

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล