หน้าแรก / ข่าวและกิจกรรม / 2011
“ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดโปสเตอร์”
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์  “รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเด็ก” ได้ที่นี่ click here

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศและรางวัลชมเชยจะมีขึ้น ณ งานสัปดาห์ประกันภัยอิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 2 4 กันยายน 2554 (จะแจ้ง วัน เวลา ที่แน่นอนอีกครั้ง)โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (หรือผู้แทน) และผลงานของผู้ชนะ จะได้รับการจัดแสดงที่ซุ้มของบริษัท ฯ ในงานตลอด 3 วัน
สำหรับผู้ได้รับรางวัล กรุณาแจ้งยืนยันเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล และ แจ้งชื่อ – สกุล เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อจัดทำประกาศนียบัตร มาที่ Email: project@ms-ins.co.thภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2554
(ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานประกาศผลรางวัลได้ กรุณาติดต่อกลับ
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-679-6165-87 Ext.4904ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2554)
สำหรับเจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย จะได้รับใบประกาศนียบัตร กรุณาแจ้งชื่อ – สกุล เป็นภาษาอังกฤษ มาที่ Email: project@ms-ins.co.thโดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบประกาศนียบัตรไปให้ตามที่อยู่ที่ระบุในใบสมัคร
 
 
บริษัท ฯ ขอขอบคุณนิสิตนักศึกษาทุกท่าน ที่เข้าร่วมโครงการของบริษัท ฯ ในครั้งนี้
Next steps
For other services related to this product, simply select the options available.
Contact Us
Share your comments and queries with us.  We'll be more than happy to help you out in any way.  Click here