Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประกันภัยมิตซุยฯ ร่วมเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ประกันภัยมิตซุยฯ ร่วมเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขา ประเทศไทย ได้ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้มือสองที่พนักงานร่วมแบ่งปัน อาทิ เสื้อผ้า หนังสือ กระเป๋า รองเท้า ของเล่น และเครื่องเขียนให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อนำไปต่อยอด และเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆในมูลนิธิฯ ภายใต้ชื่อ “โครงการเหลือ-ขอ” เปลี่ยน สิ่งของ เป็นค่าเทอม น้องๆ 

 

Privacy
Policy

To give you a better experience, by continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies and personal data as set out in our
Privacy Policy