Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประกันภัย มิตซุยฯ มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย โดย นางสาวกาญจณ์กิตติ์ พัฒนสุทธิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร ร่วมสนันสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ของสำนักงาน คปภ. โดยการมอบหมวกนิรภัย จำนวน 200 ใบ ให้กับตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง จังหวัดลำพูน, ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดนูรุ้ลการีม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบในเขตพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อนำไปแจกจ่าย และใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน โดยพิธีจัด ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.Privacy
Policy

To give you a better experience, by continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies and personal data as set out in our
Privacy Policy