Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

หัวข้อข่าวล่าสุด

  • • สัมมนาแบบไฮบริดเรื่อง “พยากรณ์สภาพอากาศและมาตรการป้องกันภัย จากสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ 2567”
  • • ประกันมิตซุยฯ ร่วมบริจาคปฏิทินปีเก่าให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล