Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

“ประกันมิตซุยฯ มอบทุนวิจัย” เพื่อคิดค้นนวัตกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในสังคมไทยปีที่ 11


เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คุณ โยชิฮิโตะ โนมูระ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น และกลุ่มผู้บริหารบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ได้จัดงานมอบทุนวิจัยแก่นักวิจัยไทย เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทย ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยในปีที่ผ่านมา และมีการมอบทุนวิจัยให้กับงานวิจัย 4 โครงการ รวมมูลค่า 600,000 บาท ณ เดอะ บางกอก คลับ อาคาร
สาธรซิตี้ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ


 
โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับมอบทุนประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. การบุกเบิกในการผลิตวัสดุประกอบแต่งของคาร์บอนนาโนทิวบ์ซีเมนต์เพื่อการประยุกต์ใช้ด้านความปลอดภัยในการจราจร โดยรศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. การศึกษาสมรรถนะด้านความปลอดภัยภายใต้การชนของยานยนต์ไฟฟ้าสี่ล้อขนาดเล็กสำหรับการใช้งานในประเทศไทย โดยรศ.ดร. ภัทรมน จงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 


3. การพัฒนายางรถยนต์ที่มีความปลอดภัยด้วยการเพิ่มความทนทานต่อการเติบโตของรอยฉีกขาดและการขัดถูของยางธรรมชาติโดยการควบคุมการเกิดผลึกระหว่างดึงยืด โดยดร.ปรียานุช จันคง มหาวิทยาลัยมหิดล
4. การวิเคราะห์แบบจำลองการรับรู้ความเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด Near-miss ในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง โดยคุณณัฎฐาภรณ์ หาญทนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จากการดำเนินโครงการความปลอดภัยบนท้องถนนมาเป็นเวลา 11 ปีอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนโครงการวิจัยแล้วจำนวน 44 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมมากกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งสำหรับในประเทศไทย  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ในการดำเนินการคัดเลือก และเสนอชื่อโครงงานวิจัยด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมุ่งหวังให้ผลงานวิจัย จะมีส่วนช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุในสังคมไทยได้อีกทางหนึ่ง
 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล