Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ประกันมิตซุยฯ ร่วมบริจาคปฏิทิน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมบริจาคปฎิทินให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย อ. ปากเกร็ดจ. นนทบุรี เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ และใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อคนตาบอด โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมประจำปีที่พนักงานชาว มิตซุยฯ ร่วมกันมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้พิการทางสายตานโยบายความ
เป็นส่วนตัว