Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ประกันภัย มิตซุยฯ ส่งมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กในงานกิจกรรมวันไหว้ครู ณ โรงเรียนวัดขอนชะโงก จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย โดย นางสาวกาญจณ์กิตติ์ พัฒนสุทธิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ เข้าร่วมงานพิธีวันไหว้ครู และส่งมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก จำนวน 135 ใบ ให้กับ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยพิธีจัดขึ้น ณ บริเวณเอนกประสงค์โรงเรียนวัดขอนชะโงก
 
นโยบายความ
เป็นส่วนตัว