Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

เด็นโซ่จับมือประกันมิตซุยฯ จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน ครั้งที่ 5”

กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย กลุ่มสหภาพแรงงานเด็นโซ่ และบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกันจัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน ครั้งที่ 5” ณ โรงเรียนวัดพิมพาวาส  จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีการมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กจำนวน 400 ใบ และกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจและเคารพกฎจราจรเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล