Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันช์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

โครงการประกันภัยมิตซุยใส่หมวกให้น้อง ณ โรงเรียนโฆวินทะ จันทบุรี

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับชมรมคนห่วงหัวสังกัดมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการ “ประกันภัยมิตซุยใส่หมวกให้น้อง” เพื่อรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนน และส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยดร.วรัญญา อัจฉริยะชาญวณิช รองประธานอาวุโสสายงานวางแผนองค์กร ได้มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กจำนวน 500 ใบ ให้แก่โรงเรียนโฆวินทะ และโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษา อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและคุณ อนุชา อินทศร นายอำเภอสอยดาว เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในการรับมอบ