Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันช์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ประกันมิตซุยฯ ร่วมบริจาคปฏิทิน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมบริจาคปฎิทินให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี  เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบล และใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งนี้ตัวแทนพนักงานจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานถักร้อยลูกปัดกับน้องๆเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะต่างๆให้กับน้องๆ อีกทั้งยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับทางโรงเรียนฯ